ОНИ СУ ПОНОС „МИТРАЉЕТЕ“

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

шк. 2022/23. године

ОНИ СУ ПОНОС „МИТРАЉЕТЕ“

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

шк. 2021/22. године