есДневник

Упутство за приступање електронском дневнику

Електронском дневнику приступате на адреси:

moj.esdnevnik.rs/login

Параметре за иницијални приступ родитељ преузима од одељенског старешине, а затим систем захтева да родитељ промени лозинку. Корисничко име је електронска адреса коју је родитељ или законски старатељ раније доставио одељенском старешини.

Упутство за родитеље приликом првог логовања на портал moj.esdnevnik.rs/login можете видети на доњој слици.