Уџбеници

Одабрани уџбеници за школску 2024/25. годину

У наставку следе линкови са фајловима за све разреде за 2024/25. годину.

У наставку следе линкови са пдф фајловима за све разреде за 2023/24. годину.

Одабрани уџбеници за школску 2022/23. годину

У наставку следе линкови са пдф фајловима за све разреде за 2022/23. годину.

Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
“Буквар“ за први разред основне школе, Душка Милић, Татјана Митић
Нови Логос
Српски jезик
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе, Душка Милић, Татјана Митић
Нови Логос
Српски jезик
Читанка за први разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
Нови Логос
Математика
Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе, Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић
Нови Логос
Свет око нас
Свет око нас 1 за први разред основне школе , уџбеник, Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков
Нови Логос
Свет око нас
Свет око нас 1 за први разред основне школе , радна свеска, Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков
Нови Логос
Музичка култура
Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
Нови Логос
Енглески Језик
Smart Junior 1, уџбеник
Data Status
Ликовна Култура
Уџбеник за први разред основне школе, Милутин Мићић, Гордана Мићић
Нови Логос
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
„Зов речи“, читанка, Жежељ, Ћирилица
Клет
Српски jезик
Радна свеска, Жежељ, ћирилица
Клет
Српски jезик
„О језику“ – граматика, Жежељ, ћирилица
Клет
Српски jезик
Абецедар – уџбеник за учење латинице, Жежељ
Клет
Математика
Математика, уџбеник за други разред, (први, други, трећи и четврти део), Поповић, Вуловић, Анокић, Кандић, ћирилица
Клет
Свет око нас
Свет око нас 2 уџбеник за други разред основне школе (уџбеник из два дела), Гаврић, Миловановић, ћирилица
Клет
Музичка култура
Музичка култура, уџбеник, Грујић, Соколовић, Игњачевић
Клет
Енглески Језик
Smart Junior 2, енглески језик за други разред, друга година учења, H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni
Data Status
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
Српски језик 3, читанка, Зорица Цветановић, Даница Килибарда
Бигз
Српски jезик
Српски језик 3, граматика, Мирјана Стакић
Бигз
Српски jезик
Српски језик 3, радна свеска, Зорица Цветановић, Даница Килибарда
Бигз
Математика
Математика 3, уџбеник 1. део, Бранка Јовановић, Јелена Русић, Наташа Николић Гајић
Бигз
Математика
Математика 3, уџбеник 2. део, Бранка Јовановић, Јелена Русић, Наташа Николић Гајић
Бигз
Математика
Математика 3, радна свеска, Бранка Јовановић, Јелена Русић, Наташа Николић Гајић
Бигз
Природа и друштво
Природа и друштво 3, уџбеник, Сања Богатић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић
Бигз
Природа и друштво
Природа и друштво 3, радна свеска „Албум мог краја“, Сања Богатић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић
Бигз
Музичка култура
Музичка култура 3, уџбеник и ЦД са музичким примерима, Мила Ћачић
Бигз
Енглески језик
Енглески језик за 3. разред, Smart Junior 3, Students Book, уџбеник, H. Q. Mitchell, Marineni Malkogianni
Data Status
Енглески језик
Енглески за 3. разред, wordbook, радна свеска
Data Status
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
Читанка „Бескрајне речи“, Н. Станковић Шошо, С. Чабрић
Нови Логос
Српски jезик
Граматика “Дар речи“, Ј. Срдић, З. Петковић
Нови Логос
Српски jезик
Радна свеска, З. Петковић, Н. Станковић Шошо, Ј. Срдић
Нови Логос
Математика
Уџбеник (1, 2, 3 и 4), С. Тахировић Раковић, И. Иванчевић Илић
Нови Логос
Природа и друштво
Уџбеник, Г. Субаков Симић, А. Кандић, Н. Васић, И. Петровић, И. Матeјић
Нови Логос
Природа и друштво
Радна свеска Ж. Васић, А. Кандић, Г. Субаков Симић, И. Петровић
Нови Логос
Музичка култура
Уџбеник + 2 ЦД–а, Д. Михајловић Бокан, М. Ињац
Нови Логос
Енглески језик
Smart Junior 4, H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni
Data Status
Енглески језик
Smart Junior 4, H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni
Data Status
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
Граматика ''Језичко благо'', Шошо, Сувајџић, Слијепчевић
Нови Логос
Српски jезик
Читанка ''Чаролија стварања'', Н. Шошо, Б. Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
Радна свеска ''У потрази за језичким и књижевним благом'', Шошо, Сувајџић, Слијепчевић
Нови Логос
Историја
Историја 5, уџбеник за пети разред
Едука
Географија
Географија 5, уџбеник, Марко Jоксимовић, Наташа Бировљев, Светлана Поповић
Нови Логос
Математика
Математика за 5. разреде основне школе, Јешић, Росић, Благојевић
Герундијум
Математика
Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе, Јошић, Росић, Благојевић
Герундијум
Биологија
Уџбеник, Прибичевић, Миљановић, Нинковић, Миливојевић
Герундијум
Француски језик
Уџбеник „Club@dos1”, Aurelie Combriat, Katia Cappola
Клет
Француски језик
Радна свеска, Club@dos1”, Aurelie Combriat, Katia Cappola
Клет
Техника и технологија
Уџбеник за 5. разред основне школе, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменковић; Ученички комплет за практичне вежбе
Клет
Музичка култура
Музичка култура 5, уџбеник, Паладин, Бокан
Нови Логос
Ликовна култура
Уџбеник, Сања Филиповић
Клет
Енглески језик
Project 2, уџбеник, 4. издање, Serbian Edition
English Book
Енглески језик
Project 2, радна свеска, 4. издање Serbian Edition
English Book
Информатика
Уџбеник, Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Бајчетић, Крсмановић
Едука
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
Читанка ''Чаролија стварања'', Шошо, Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
„Језичкоблаго“, граматика, Шошо, Бјеливук, Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
У потрази за језичким и књижевним благом, Шошо, Бјеливук, Сувајџић
Нови Логос
Енглески језик
Project 3, 4. Edition, students book, Тom Hutchinson
English Book
Енглески језик
Project 3, 4. Edition, workbook, Тom Hutchinson
English Book
Историја
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима, Крстић, Бечановић
Герундијум
Географија
Уџбеник, Вујадиновић, Голић, Шабић
Нови Логос
Математика
Уџбеник, Јешић, Благојевић, Росић
Герундијум
Математика
Збирка задатака из математике, Јешић, Њаради, Благојевић
Герундијум
Физика
Уџбеник 6, Марина Радивојевић
Клет
Физика
Збирка задатака са лабараторијским вежбама 6, Марина Радивојевић
Клет
Биологија
Уџбеник, Бошковић
Бигз
Француски језик
Уџбенички комплет, Club@Dos 2, AurelieCombriat, Philippe Liria, Oliver Jurcyzk
Клет
Техника и технологија
Уџбеник за 6. разред, Вучићевић, Стаменковић; Ученички комплет за практичне вежбе
Клет
Информатика
Информатика и рачунарство, Тодоровић, Чоја, Станојевић
Герундијум
Музичка култура
Уџбеник, Паладин, Бокан
Нови Логос
Ликовна култура
Са осмехом, ликовна култура за 6. разред, Мандић
Герундијум
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
Читанка ''Чаролија стварања'', читанка за седми разред основне школе, Шошо, Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
„Језичко Благо“, граматика, Слијепчевић, Шошо, Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
Радна свеска, “У потрази за језиком и књижевним благом „Шошо, Сувајџић, Слијепчевић
Нови Логос
Историја
Историја за 7. разред, Бечановић, Лазаревић
Герундијум
Географија
Географија за 7. разред основне школе, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић
Нови Логос
Математика
Математика за 7. разред основне школе, Јешић, Благојевић
Герундијум
Математика
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе, Јешић, Наради, Благојевић
Герундијум
Физика
Уџбеник за 7. разред основне школе, Марина Радојевић
Клет
Физика
Збирка задатака са лабораторијским вежбама, Марина Радојевић
Клет
Хемија
Хемија 7, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић
Нови Логос
Хемија
Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за 7. разред основне школе
Нови Логос
Биологија
Биологија за седми разред основне школе, Дејан Бошковић
Бигз
Биологија
Радна свеска из биологије за 7. разред, Бачковић, Молнар
Бигз
Енглески језик
Project 4, students book, Serbian Edition
Oksford
Енглески језик
Project 4, workbook, Serbian Edition
Oksford
Француски језик
Француски језик 7, Club@dos3, уџбеник, Aurelie Combriat, Phillippe Liria
Клет
Француски језик
Француски Језик 7, Club@dos3, радна свеска, Olivier Jurczyk
Клет
Техника и технологија
Техника и технологија 7, Данило Шешељ, Петко Андрић
Бигз
Техника и технологија
Конструкцијски комплет за ученике
Бигз
Музичка култура
Музичка култура за 7. разред, Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић
Вулкан Знање
Ликовна култура
Ликовна култура, уџбеник за 7. разред основне школе, Сања Филиповић
Клет
Информатика
Информатика и рачунарство за 7. разред, Тодоровић, В. Чоја, Горан Спасојевић
Герундијум
Предмет
Назив уџбеника и аутор
Издавач
Српски jезик
„Чаролија стварања“, Читанка, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Нови Логос
Српски jезик
„Језичко Благо“, граматика, Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо
Нови Логос
Српски jезик
„У потрази за језиком и књижевним благом“, радна свеска, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Светлана Слијепчевић Бјеливук
Нови Логос
Историја
Историја 8, Б. Лазаревић, П. Вајагић, А. Растовић
Герундијум
Географија
Географија 8, уџбеник, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић
Нови Логос
Математика
Математика за 8. разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић
Герундијум
Математика
Збирка задатака из математике за 8. разред, Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић
Герундијум
Физика
Уџбеник за 8. разред, Марина Радојевић; Збирка задатака за 8. разред, Марина Радојевић
Клет
Хемија
Уџбеник из хемије за 8. разред, Татјана Недељковић
Нови Логос
Хемија
Радна свеска из хемије, Татјана Недељковић
Нови Логос
Биологија
Биологија 8, Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета
Завод за уџбенике
Енглески језик
Project 5 Serbian Edition, Tom Hutchinson, уџбеник и радна свеска
The English Book
Француски језик
Club@dos4, Estelle Foulon, уџбеник за 8. разред; Club@dos4, радна свеска
Клет
Техника и технологија
Техника и технологија за 8. разред, Данило Шешељ, Петко Андрић; Конструкторски комплет за ученике
Бигз
Ликовна култура
Ликовна култура 8, Сања Филиповић
Клет
Музичка култура
Музичка култура за 8. разред, Јасминка Чолић, Александра Хаџи - Ђорђевић
Вулкан
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство за 8. разред, Маја Тодоровић, Вела Чоја, Горан Станојевић
Герундијум

У наставку следе линкови са пдф фајловима за све разреде за 2021/2022 годину.